Lemmikkilinnut Kaijuli ry : lemmikkilintu- ja papukaijayhdistys

Lemmikkilinnut Kaijuli ry on vuodesta 2002 lähtien edistänyt aktiivisesti lemmikkilintujen hyvinvointia jakamalla tietoa sekä järjestämällä toimintaa harrastajille. Oletko lemmikkilintuharrastaja, joka haluaa tarjota lemmikilleen parhaan mahdollisen elämän? Tai vasta harkitset lemmikkilintujen hankintaa ja etsit lisätietoa aiheesta? Oli kyse kummasta tahansa – tai olet muuten vain kiinnostunut lemmikkilinnuista – Lemmikkilinnut Kaijuli ry on juuri oikea yhdistys sinua varten.
Kaijuleiden papukaijalogo

Toiminnan tavoitteet

Lemmikkilinnut Kaijuli ry on vapaaehtoisvoimin toimiva lemmikkilintuyhdistys, jonka päätavoitteina on:

  • Lemmikkinä elävien lintujen hyvinvoinnin edistäminen mm. jakamalla tietoa lemmikkilintujen omistajille ja sellaista lemmikiksi harkitseville.
  • Harrastusta helpottavien tai muuten hyödyllisten palveluiden ja toiminnan järjestäminen yhdistyksen jäsenille.

Tiedon jakaminen lemmikkilintuharrastuksesta

Yhdistys edistää lintujen hyvinvointia jakamalla ajantasaista tietoa linnuista ja eettisestä lemmikkilintuharrastuksesta.

Käytössämme on useita eri kanavia:

  • Nämä nettisivut (ml. artikkelit, oppaat, sekä usein kysytyt kysymykset)
  • Yhdistyksen julkaisut (jäsenlehti Kaijutin, sähköiset jäsenkirjeet, kirjat, esitteet)
  • Tapahtumat (messut, lintupäivät ja muut pienemmät tapahtumat)
  • Yhdistyksen sivu Facebookissa (linkki)
  • Yhdistyksen ylläpitämä Instagram-tili (linkki)
  • Foorumi, joka toimii keskustelu- ja kauppapaikkana (linkki)

Palveluiden ja toiminnan järjestäminen

Yhdistys järjestää harrastusta edistäviä palveluita. Palveluihin kuuluvat mm. tapahtumat, yhdistyksen nettisivut, yhteistyöliikkeet alennuksineen, sekä jäsenlehti. Suuri osa palveluista ja tiedosta on saatavilla kaikille, myös ei-jäsenille. Tarjoamme myös muutamia jäsenille suunnattuja palveluja.

Eettisen kasvatustoiminnan kehittäminen

Yhdistys tukee eettistä kasvatustoimintaa ylläpitämällä kasvatusprojektia. Kasvatusprojektin tehtävänä on määritellä virallisen kasvattamisen kriteerit ja myöntää yhdistyksen sertifikaatit nämä kriteerit täyttäville kasvattajille. Selkeillä kriteereillä rakennetaan eettisen kasvatustoiminnan peruspilarit. Sertifioidut kasvattajat ovat sitoutuneet noudattamaan näitä kriteerejä. Yhdistys ylläpitää myös kasvattajalistaa auttaakseen linnuista kiinnostuneita löytämään luotettavia kasvattajia.

Vastuullisen kaupankäynnin tukeminen

Yhdistys tarjoaa lemmikkilintujen ja niiden tarvikkeiden myynnille kauppapaikan, jonka julkaisuja valvotaan aktiivisesti. Valvonnan tavoitteena on turvata lintujen hyvinvointia jakamalla tietoa mm. tarvittavista CITES-asiakirjoista ja riittävän kokoisista häkeistä. Kauppapaikkana toimivat yhdistyksen Facebookissa sijaitseva Kaijuli ry: Kaupparyhmä sekä kotisivujen yhteydessä sijaitseva foorumi.

Tarjoamme kaikille ilmaiset dokumenttipohjat, kuten kauppakirjapohjan, alkuperätodistuspohjan, sukutaulupohjan ja tunnistemerkintäkortin lintuihin liittyvän vastuullisen kaupankäynnin tueksi.

Yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Pyrimme edistämään eettistä lemmikkilintuharrastusta tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä viranomaisten ja eläinsuojeluun liittyvien yhdistysten kanssa. Autamme mielellämme median edustajia ajantasaisen tiedon jakamisessa.

WPT Logo
SEEL ry logo

Lemmikkilinnut Kaijuli ry liittyi World Parrot Trust:n yhdistysjäseneksi 2005. World Parrot Trust (WPT) on kansainvälinen luonnonvaraisten papukaijojen suojelua ja vastuullista lintuharrastusta tukeva sekä salakuljetusta vastustava säätiö, joka on toiminut jo vuodesta 1989. Yhteistyön eräänä tavoitteena on jakaa yhdistyksen jäsenille kansainvälistä tietotaitoa koskien papukaijojen pitoa lemmikkinä ja salakuljetuksen luonnonpopulaatioille aiheuttamia vaaroja.

Lemmikkilinnut Kaijuli ry on myös Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n jäsen. Liiton tavoitteena on edistää vastuuntuntoista eksoottisten eläinten harrastusta sekä turvata harrastuksen jatkuminen Suomessa tulevaisuudessakin.

Teemme yhteistyötä myös toisen suomalaisen lemmikkilintuyhdistyksen, Helpparrot ry:n kanssa. Helpparrot ry toimii vapaaehtoisvoimin tarkoituksenaan auttaa kaikkia lemmikkilintuja, jotka tarvitsevat hätämajoituksen tai uuden kodin. Helpparrot ry ottaa vastaan näitä lintuja, tarjoaa väliaikaisen kodin ja tämän jälkeen etsii linnulle lopullisen hyvän kodin. Lajirajoituksia ei ole, vaan kaikki pikaisesti uutta kotia tarvitsevat linnut voivat lajista riippumatta saada apua uuden kodin etsintään. Vuonna 2022 Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n sijoitusrinkitoiminta päätettiin siirtää Helpparrot ry:lle. Toiminta haluttiin keskittää yhdelle yhdistykselle. Lemmikkilinnut Kaijuli ry ei täysin lopeta sijoitustoimintaa, sillä yhdistyksen nimissä on edelleen lintuja. Lemmikkilinnut Kaijuli ry:lle palaavat ja uudet linnut ohjataan Helpparrot ry:lle.

Suomessa tehdään viranomaisten ja päättäjien tasolla päätöksiä liittyen myös lemmikkilintuharrastajiin. Lemmikkilinnut Kaijuli ry edustaa lintuharrastajia tähän suuntaan.Teemme yhteistyötä viranomaisten ja muiden vastaavien tahojen kanssa harrastuksen sekä lemmikkilintujen hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme tehneet yhteistyötä mm. Ympäristökeskuksen kanssa CITES-asioissa, ja Maa- ja metsätalousministeriön kanssa eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa. Yhdistys ottaa aina kantaa lemmikkilintuihin liittyviin laki- ja asetusuudistuksiin. Lue Lemmikkilinnut Kaijuli ry:n lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista

Palkittua toimintaa

Lemmikkilinnut Kaijuli ry palkittiin vuonna 2014 Myötäkarvaan-palkinnolla PetExpo-messuilla. Myötäkarvaan-palkinto on Suomen Messusäätiön myöntämä tunnustuspalkinto. Sen voi saada henkilö, yritys, yhteisö tai hanke, joka on lemmikkieläinten hyvinvoinnin tai lemmikkialan puolestapuhuja, parantanut konkreettisesti lemmikkien elämää ja hyvinvointia Suomessa tai vienyt eteenpäin asioita, jotka ovat lemmikkien parhaaksi.


Yhdistyksen historia

Vuonna 2002 joukko lemmikkilintuharrastajia halusi jakaa tietoa lemmikkilinnuista ja järjestää aktiivisempaa lemmikkilintuharrastukseen liittyvää toimintaa ympäri Suomea. Tätä varten he perustivat uuden yhdistyksen, joka sai nimekseen Lemmikkilinnut Kaijuli ry.

Vuosien varrella yhdistys on kasvanut ja sen toiminta on laajentunut monille eri alueille. Tänä aikana yhdistys on myös pystynyt rohkeasti uusiutumaan, pyrkien tuomaan harrastajille aina tuoreinta tietoa harrastuksesta. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yhdistyksen järjestämät koulutusseminaarit ja lintupäivät.

Tulevaisuus

Vuosien aikana yhdistys on toiminut aktiivisesti mm. järjestämällä tapahtumia, ylläpitämällä palveluja ja jakamalla tietoa. Tekemistä riittää edelleen.

Nykyisen aktiivisen toiminnan jatkamisen lisäksi lähitulevaisuuden tärkeitä tavoitteitamme ovat mm. vaikuttaminen eläinsuojelulakiin ja siihen liittyvään työhön. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa mm. antamalla lausuntoja lakeja ja asetuksia koskien. Lisäksi haluamme järjestää aktiivista toimintaa ympäri maata. Kehitämme jatkuvasti tiedonvälitystä lisäämällä ja päivittämällä nettisivuilla saatavilla olevaa tietoa, sekä luomalla tapahtumissa jaettavia ajantasaisia esitteitä.

Haluamme myös olla jäsentemme näköinen yhdistys, joten pyrimme kuuntelemaan jäsentemme mielipiteitä mahdollisimman paljon. Olemme järjestäneet kyselyjä ja meille voi antaa myös suoraan palautetta ja ideoita sähköpostitse hallitus(a)kaijuli.fi. Uusia palveluita kehitetään sitä mukaa, kun niille tulee tarvetta ja yhdistykseltä löytyy resursseja niiden järjestämiseen.

Jos haluat olla mukana edistämässä suomalaista lemmikkilintuharrastusta, voit tukea yhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi, tai halutessasi lähteä mukaan toimintaan aktiivisemminkin. Tehdään yhdessä Suomesta parempi paikka lemmikkilinnuille!